Мотокари, електрокари, ричтрак, стакери, електрически колички, всички те се управляват от електронни модули и контролери. Извършваме компютърна диагностика, като разполагаме с качествени електроинженери, които осигуряват точен дефектаж за навременен и качествен ремонт.Извършваме ремонт на всички видове марки машини за които можем да осигурим резервни части и консумативи. Ремонтираме контролери, когато това може да се случи, защото имаме случаи, в които щетите по контролера или електронния модул са непоправими.

контролер