Първото нещо преди предстоящ ремонт на двигател е правилната диагностика. Затова ние разполагаме с квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в извършването на диагностика и ремонт на двигатели. Имаме нужното оборудване за замерване на компресия и наличието на газове в системата на двигателя. Подбираме внимателно частите, които влагаме по време на ремонта, за да спазим съответната гаранция и качество на изпълнение.