Всички знаем от опит от автомобилите с които се движим, че смяната на този консуматив е важна част от експлоатацията на една машина. Доста често клиента пренебрегва и избягва този консуматив, докато машината не спре и изпадне в ситуация на авария. Ние консултираме клиентите си за правилния подбор на гуми, като осигуряваме за него цена-качество.