Електрокари – продажба на електрокар София и Пловдив

Електрокари на топ цени с гаранция на машината и батерията.

кладова техника

Електрокари са машини, които използват електрически мотори вместо двигатели, работещи на гориво. Те се захранват от батерии, които могат да се зареждат от електрически мрежи, като у дома или на обществени зарядни станции на по добра цена от течните горива.

Електрокари са изключително екологични, тъй като не произвеждат вредни емисии на въглероден диоксид и други замърсяващи вещества. Те също така са много тихи и намаляват нивото на шумовото замърсяване.

Въпреки това, електрокари имат някои предизвикателства, като например по-ограничена работа с едно зареждане в сравнение с машините, работещи с ДВГ. Въпреки това, с развитието на технологиите за батериите и зареждането, се очаква бъдещето на им да бъде все повече свързано с електрическите модели.

Параметри и резервни части

Електрокара има няколко параметъра, които са важни за неговата ефективност и функционалност като складова техника . Някои от тези параметри включват:

 • Капацитет на батерията. Това е количеството енергия, което може да се съхранява в батерията на електрокар. По-голямата батерия дава по-голям работен цикъл.
 • Обхват. Това е максималното разстояние, което мотокарът може да измине с едно зареждане на батерията. Обхватът на електрокар може да варира в зависимост от марката и модела на електрокарите.
 • Товароподемност. Това е максималният тегло, което мотокарът може да носи.
 • Височина на повдигане. Това е максималната височина, до която мотокарът може да повдигне товара. Височината на повдигане може да варира в зависимост от марката и модела на складова техника.
 • Скорост. Електрокарите обикновено имат по-ниски скорости от автомобилите, но могат да достигнат до определена максимална скорост. Скоростта може да варира в зависимост от марката и модела на електрокар.
 • Време за зареждане. Това е времето, необходимо за да се зареди батерията на електрическия мотокар от празно до пълно. Времето за зареждане може да варира в зависимост от капацитета на батерията и типа на зарядната станция.

Безопасност при използване на електрокари в складове със стелажи

Използването на електрокари в складове със стелажи може да бъде опасно, особено ако не се спазват необходимите мерки за безопасност. Ето няколко препоръки, които могат да помогнат за осигуряване на безопасност при използване на електрокари в складове със стелажи:

 • Обучение и лицензиране: Всички оператори на електрокари трябва да получат обучение и да бъдат лицензирани, преди да започнат да работят с тези машини. Това включва обучение по безопасност, както и обучение по управление на електрокари в складове със стелажи.
 • Правилно зареждане на батериите: Винаги следвайте инструкциите за зареждане на батериите на електрокара. Никога не зареждайте батериите в близост до запалителни материали или други горими вещества.
 • Правилна скорост: Операторите на електрокари трябва да управляват машината с подходяща скорост, особено при движение в близост до стелажи или други обекти. Никога не използвайте електрокари за състезания или други неподходящи дейности.
 • Използвайте предпазни мерки, като например предпазни протектори за кабината на електрокара, когато операторите работят в близост до стелажи.
 • Редовната поддръжка на електрокарите е от решаващо значение за безопасната им работа. Проверявайте и поддържайте всички части на машината редовно.
 • Съобразена качествена инфраструктура: Складовете, където се използват електрокари, трябва да имат съобразена качествена инфраструктура, като стабилни и здрави стелажи, безопасни рампи за товарене и разтоварване и ясни маркировки на опасните зони, използване на качествени резервни части.